Skip to main content

Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω. Να κάνω κάτι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού

Γεώργιος Ν. Παπανικολάου
Ο ιατρός που ανακάλυψε το Τεστ Παπανικολάου
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λίγα Λόγια

Τα διαγνωστικά εργαστήρια μας υιοθετούν διαρκώς τις πιο σύγχρονες και εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους, υποστηρίζοντας την μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια των εξετάσεων ώστε να διευκολυνθούν οι θεράποντες ιατροί στην επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης για τους ασθενείς τους.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ενημερωμένη λίστα εξετάσεων που προσφέρουν τα εργαστήριά μας. Για να μάθετε τιμές συνεργατών καθώς και για να κλείσετε ιδιωτικά ραντεβού στο ιατρείο σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συμβατικές Εξετάσεις
 • Τεστ Παπ Υγρής Φάσης (LBC)
 • Συμβατικό Τεστ Παπ
 • Κολποτραχηλικές Καλλιέργειες
Co-Testing
 • LBC+DNA HPV
 • LBC+mRNA HPV
 • LBC+DNA HPV+mRNA HPV
 • LBC+Bacteria
 • LBC+DNA HPV+Bacteria
Μοριακές Εξετάσεις
 • Cobas DNA HPV
 • DNA HPV 14
 • CLART DNA HPV 49
 • DNA HPV 49
 • Aptima mRNA HPV
 • 4 Bacteria (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, Gonorrhea)
 • CLART 17 STI’s
Συμβατικό Τεστ Παπ

Χρησιμοποιώντας την κλασσική μέθοδο επίστρωσης σε αντικειμενοφόρο πλάκα.

Κύτταρα κάτω από συμβατικό μικροσκόπιο Κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο
Τεστ Παπ Υγρής Φάσης (LBC)

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο υγρής φάσης επιτυγχάνουμε σαφώς πολύ καλύτερη διαγνωστική εικόνα.

Συμβατικό Τεστ Παπ

70%

Τεστ Παπ Υγρής Φάσης (LBC)

80%

Co-Testing LBC με DNA HPV 14

88%

Co-Testing LBC με DNA HPV 49

94%

Tri-Testing LBC με DNA HPV και mRNA HPV

98%

Η σημασία του co-testing στη πρόληψη

Με το Τεστ Παπ ανιχνεύουμε αλλαγές και αλλοιώσεις στα κύτταρα του
τραχήλου της μήτρας που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε προ-
καρκινικές καταστάσεις ή καρκίνο.
Με το HPV TEST ανιχνεύουμε την παρουσία γονότυπων υψηλού
κινδύνου του ιού, για να εντοπίσουμε τον αιτιολογικό παράγοντα για την
ανάπτυξη του καρκίνου.

Ο συνδυασμός των δύο τεστ (co-testing):

● Δίνει την δυνατότητα για πιο έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών
αλλοιώσεων και για παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου
● Μπορεί να βελτιώσει την ανίχνευση της νόσου σχεδόν στο 100%
λόγω της επιπρόσθετης επιβεβαίωσης που παρέχουν τα δύο τεστ
μαζί
● Πάνω από 90% των καρκίνων ανιχνεύεται όταν η γυναίκα
ελέγχεται με το co-testing

Τα εργαστήρια του πολυϊατρείου μας ελέγχονται καθημερινά με εσωτερικούς και εξωτερικούς, εθνικούς και διεθνείς ελέγχους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μας καθώς και η ευαισθησία και επαναληψιμότητα των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Η συμμετοχή μας σε διεθνώς αναγνωρισμένα σχήματα όπως το UK NEQAS Microbiology και το Labquality EQAS αποτελεί δικλείδα διασφάλισης της ποιότητάς μας.
Πιο συγκεκριμένα:

UK NEQAS Microbiology (μοριακή ανίχνευση για HPV και C. trachomatis & N. gonorrhoeae)
● Labquality EQAS (Κυτταρολογικές εξετάσεις συμβατικής ή υγρής κυτταρολογίας για κολποτραχηλικά επιχρίσματα)

Στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, προχωρήσαμε στην διαπίστευση του πολυϊατρείου μας από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας.
Η διαπίστευσή μας αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της Μικροσκόπησης, για την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων σύμφωνα με καθορισμένο εξοπλισμό και καθορισμένες μεθόδους. Οι εξετάσεις διαπιστεύονται μία προς μία ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα μεθόδου και αντίστοιχο εξοπλισμό.
Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 15189:2012, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στις προ και μετά αναλυτικές διαδικασίες.
Το πολυϊατρείο μας διαθέτει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 15189 με ΑΡ. 1255 για κολποτραχηλικά επιχρίσματα υγρής και συμβατικής φάσης.

Επιπρόσθετα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει μελετηθεί, εγκατασταθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 9001:2015, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η χρήση και η βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων της.
Για την στήριξη της λειτουργίας του συστήματος, δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο συμμετέχει ενεργά στην λειτουργία του πολυϊατρείου, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας καθώς και συμβάλλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

Ποιος είναι ο χρόνος απαντήσεων των διαγνωστικών εξετάσεων;

Ο χρόνος των απαντήσεων είναι ο συντομότερος δυνατός, εστιάζοντας πάντα στην ποιότητα της διάγνωσης. Ανάλογα με τον χρόνο παραλαβής, την κατηγορία της εξέτασης και τον χρόνο παρασκευής και διάγνωσης που απαιτείται, θα μπορείτε να βλέπετε όσο πιο άμεσα γίνεται, την πορεία του δείγματός σας μέσω της ηλεκτρονικής ιατρικής πλατφόρμας biorec.

Πως λαμβάνω και βλέπω τις απαντήσεις των εξετάσεων;

Δημιουργούμε αυστηρά προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό με username και password της επιλογής σας στην ηλεκτρονική ιατρική πλατφόρμα biorec.

Βάζοντας τους κωδικούς σας στην είσοδο της εφαρμογής που βρίσκεται στο https://partners.mikroskopisi.gr έχετε πρόσβαση στο αρχείο με όλες τις απαντήσεις των εξετάσεων που έχετε διενεργήσει, προκειμένου να μπορείτε να τις διαχειριστείτε με απόλυτη ασφάλεια.

Πως προμηθεύομαι και αποστέλλω υλικά;

Επικοινωνείτε με το τμήμα παραλαβών μας στο 210 7238880 και σας αποστέλλουμε άμεσα τα υλικά είτε με τους δικούς μας διανομείς είτε μέσω της εταιρείας courier (ACS) που συνεργαζόμαστε, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Σε περίπτωση που συνεργαστείτε μαζί μας, σας δίνεται η δυνατότητα να μπείτε σε πάγιο πρόγραμμα παράδοσης/παραλαβής υλικών στο οποίο δεν θα χρειάζεται να επικοινωνείτε κάθε φορά που θα θέλετε να σας εξυπηρετήσουμε.

Τι πρέπει να κάνω εαν έχουν καθυστερήσει τα αποτελέσματά μου ή έχω κάποιο άλλο πρόβλημα;

Nα επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο το οποίο θα σας δώσει άμεση λύση για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να σας προκύψει. Το προσωπικό μας είναι καθημερινά κοντά σας από τις 9:00 έως τις 22:00.

Πως μπορώ να πληρώσω;

Διαθέτουμε τρεις τρόπους πληρωμής για εσάς:

1) Μέσω τραπέζης στους παρακάτω λογαριασμούς:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ = 5079099931543
ΙΒΑΝ = GR6701720790005079099931543

EUROBANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ = 00260237830200934555
ΙΒΑΝ = GR2802602370000830200934555

2) Μέσω των διανομέων μας για ποσά κάτω των 500 ευρώ.

3) Σύντομα θα δεχόμαστε και ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της ιατρικής πλατφόρμας biorec.

Μπορώ να συστήσω σε ασθενείς μου να έρθουν για κάποια εξειδικευμένη εξέταση στο χώρο σας;

Φυσικά και μπορείτε. Λόγω της άριστης σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε με τους συνεργάτες μας, συνηθίζουν να μας συστήνουν ασθενείς τους. Αν επιθυμείτε κι εσείς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κάνουμε ειδικές τιμές για τους ασθενείς σας.

Θα ήθελα να κάνω παράπονα για τις υπηρεσίες σας, που μπορώ να απευθυνθώ;

Καταρχάς, λυπούμαστε που δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να σας συνδέσουν με έναν εκπρόσωπό μας, όπου θα του εξηγήσετε ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε και θα το διευθετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

– Ιατρική πλατφόρμα biorec
– Αναλυτικός κατάλογος εξετάσεων
– Οδηγίες συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θέτιδος 4 & Μιχαλακοπούλου, 11528, Αθήνα
info@mikroskopisi.gr
210 72 38 880

Close Menu

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θέτιδος 4 & Μιχαλακοπούλου
115 28, Αθήνα
T: 210 72 38 880
E: info@mikroskopisi.gr
 
Γαλλίας 12 & Κ.Καρτάλη
38 221, Βόλος
T: 24210 27 127
E: volos@mikroskopisi.gr