Προσωπικό

Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό

Αρχική Προσωπικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το προσωπικό των εργαστηρίων μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

210 72 38 880 για Αθήνα

24210 27 127 για Βόλο

Σελίδα Επικοινωνίας

Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό

Το Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων της μικροσκόπησης αποτελείται από ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο που έχει αναλάβει ο καθένας. Η εργαστηριακή ομάδα έχει συγκροτηθεί από το 2012 χτίζοντας σταθερές γέφυρες συνεργασίας βασισμένες στον κοινό στόχο που είναι η πολύ υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στη εκάστοτε διάγνωση.

Blank Image

Ανδρέας Λαΐνης

Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998.

Ιατρός Κυτταρολόγος
Προβολή Προφίλ Book an Appointment
Blank Image

Ευφροσύνη Λαΐνη

Η Λαΐνη Ευφροσύνη ολοκλήρωσε τις σπουδές της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής & Φαρμακευτικής IULIU HATIEGANU το 2009. Ειδικεύτηκε στη κυτταρολογία στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Ιατρός Κυτταρολόγος
Προβολή Προφίλ Book an Appointment